Een weldoordachte aanval op meerdere zintuigen — ontdek Kat Válastur tijdens NEXT.

Voor de Berlijnse danswereld is Kat Válastur al lang geen onbekende meer, en met recht en rede. Ze verbindt verleden — de Odyssee bijvoorbeeld voor “Oh! Deep Sea!” — met heden en toekomst. Ze laat het concrete — de westerse afhankelijkheid van olie in “Oilinity” — een inspiratiebron zijn voor het abstracte. Ze creëert zo een eigen universum op het podium dat gestoeld is op onderzoek maar niet overweldigt daarmee. In plaats daarvan biedt het een buitenaardse ervaring die meerdere zintuigen tegelijkertijd triggert.

© http://katvalastur.com/about/

Tijdens de trilogie “The marginal sculptures of Newtopia” nam ze haar publiek mee van een anonieme, bevangen ruimte — een onthuiselijkt huis als het ware — in “GLAND” naar een alternatief universum in “Ah! Oh! A contemporary Ritual”. Ik pikte de laatstgenoemde voorstelling mee in HAU in de Duitse hoofdstad; de herinnering eraan blijft mijn zinnen prikkelen. De spaarzame belichting van de cirkelvormige lichtinstallatie creëerde een sterk spel tussen licht en donker. Een bevreemdende soundscape voerde je weg uit de aardse atmosfeer. Het betasten van de mangosteen die onder je stoel lag, liet je een bekende vorm in vraag stellen en herontdekken. Het was één van die zeldzame voorstellingen waarin alles klopte en die op de koop toe een frisse blik op dans en performance bood.

© http://katvalastur.com/about/

Deze frisse blik en weldoordachte artistieke visie maken van Kat Válastur de uitgelezen maakster om tijdens NEXT in Schouwburg Kortrijk te ontdekken. Ze presenteert er op 6 december “Arcana Swarm”: het slotstuk van een onderzoek naar hoe mythologie hedendaagse vraagstukken kan helpen beantwoorden.

Meer info en tickets: http://bit.ly/ArcanaSwarm

Ambassadeurs van Schouwburg Kortrijk pennen hun gedachten neer over voorstellingen, artiesten en repetitieprocessen.

Ambassadeurs van Schouwburg Kortrijk pennen hun gedachten neer over voorstellingen, artiesten en repetitieprocessen.