Recensie bij “Enoch Arden” van Dirk Roofthooft en Muziektheater Transparant — Donderdag 23 oktober 2020 — Schouwburg Kortrijk

Ludwig Poignie, theaterambassadeur Kortrijk Schouwburg

Woordvirtuoos Dirk Roofthooft brengt hoog-romantisch gedicht “Enoch Arden” tot leven

Enoch Arden (watercolour painting by George Goodwin Kilburne)

’t Zijn bizarre tijden …

Donderdag 23 oktober 2020, Schouwburg Kortrijk. Handgel in aanslag, mondkapjes op, en op veilige afstand van mekaar stappen we de gelegenheidsbalzaal binnen…


Nele Devos interviewt Dirk Roofthooft over de herneming van het monodrama ‘Enoch Arden’ die hij samen met Muziektheater Transparant onderneemt.


Dit stuk sneed diep. En wellicht was dat ook de bedoeling. Naast vier professionele acteurs, staan vijf ‘pijnexperten’, patiënten die leven met chronische pijn, op scene in de voorstelling Anatomie van Pijn van Lies Pauwels. Omdat het niet gespeeld wordt, is de pijn voelbaarder dan ooit. Hoe uren minuten worden…


Al twintig jaar lang speelt Peeping Tom met tijd, ruimte en logica in een unieke dans- en beeldtaal. Sinds 2016 timmert het Belgische gezelschap met internationale naam en faam met hun “Familie”-trilogie een nieuw hoogtepunt aan hun opmerkelijke oeuvre, waarin ze steeds met de blik op een ander archetypisch gezinslid…


17 december staat de dansvoorstelling “Ends of Worlds” in een choreografie van Michiel Vandevelde in de Schouwburg Kortrijk.

Deze jonge choreograaf heeft West-Vlaamse roots en ging al heel jong aan het dansen bij het Leuvense gezelschap FABULEUS. Daarbij speelde de inspiratie en het enthousiasme van zijn moeder die bewegingstherapeute was…


Voor de Berlijnse danswereld is Kat Válastur al lang geen onbekende meer, en met recht en rede. Ze verbindt verleden — de Odyssee bijvoorbeeld voor “Oh! Deep Sea!” — met heden en toekomst. Ze laat het concrete — de westerse afhankelijkheid van olie in “Oilinity” — een inspiratiebron zijn voor…


Rijgen: een bloemlezing van liefde, lijven en lust

Sarah Moeremans en Joachim Robbrecht laten hun drie acteurs een estafette aan personages spelen en “rijgen” zo losse scènes aan elkaar die een blik achter de schermen en onder de lakens van de menselijke relaties werpen. Op de Gentse première temden de…


Noorwegen, China én België kiemen in “Frozen Songs”

Diep begraven in Spitsbergen verzamelt de Global Seed Vault zaden van alle planten ter wereld in de hoop een nieuw begin te kunnen bloesemen als het ooit helemaal misgaat voor onze aardbol. Dit dubieuze project, dat zowel de donkere tunnel waar we…


In het Arenatheater van Schouwburg Kortrijk vond op 30 september een workshop plaats met Koen De Preter. Onze dansambassadeur Sylvie deed mee, schreef dit verslag en interviewde andere deelnemer. Het lezen waard.

CREATIVITEIT EN LICHAMELIJKHEID

Een workshop voor jong en oud, want het viel het deze keer op dat “heel…


Ik ben gaan kijken. Naar hét stuk van dit theaterseizoen. Els Dottermans! Met haar man, Han Kerckhoffs! En een tekst van Tom Lanoye! Naar het beroemdste stuk Van Edward Albee: Who’s afraid of Virginia Woolf! …

Schouwburg Kortrijk blog

Ambassadeurs van Schouwburg Kortrijk pennen hun gedachten neer over voorstellingen, artiesten en repetitieprocessen.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store